Na tejto stránke uverejňujeme údaje o slovenských občanoch, ktorí počas 2. svetovej vojny slúžili ako dobrovoľníci v jednotkách anglického kráľovského letectva – RAF v rokoch 1939 až 1945.
 
Zvolenský Jozef

Zvolenský Jozef

Priezvisko:  Zvolenský
Meno:  Jozef
Dátum a miesto narodenia:  15.2.1920   Modranka   okr. Trnava  
Národnosť:  slovenská
Dátum a miesto odvodu:  17.11.1939, F; Marseille  
Osobné číslo čs. armády / hodnosť  Z; F-1665   /   vojak
Dátum  vstupu do RAF  /  hodnosť21.9.1940  /  AC2 – vojak
Osobné číslo RAF787902
Zaradenie v RAFWO   /   311 Sqdn
Dosiahnutá hodnosť v RAFF / Sgt
Dátum a miesto ukončenia činnosti v  RAF8.9.1945 – návrat do ČSR
Dátum a miesto úmrtia5.2.1991 Piešťany